Naujienos

Prisijungimo klaidos

Mantautas Krukauskas -

Mieli LMTA Moodle vartotojai,

Pastarąją savaitę dėl Microsoft/Moodle integracijos klaidos buvo sutrikęs prisijungimas. Kai kuriems vartotojams prisijungimas gali vis dar neveikti, tokiu atveju prašome užpildyti šią formą: 
https://emokymas.lmta.lt/prisijungimo-klaida/

Tuo pačiu prašome apie bet kokius Moodle sutrikimus, klaidas ir problemas pranešti šios formos pagalba:
https://emokymas.lmta.lt/moodle-klaida-problema/

Dėl Moodle klaidų ir kitų klausimų taip pat visuomet galite kreiptis į LMTA Moodle administratorių Roberto Becerra: roberto.becerra@lmta.lt.

Dėl bendrų LMTA IT sistemų problemų ir klaidų prašome kreiptis: pagalba@lmta.lt.

Atsiprašome už nepatogumus! 

KORONAVIRUSO PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR VEIKSMAI LMTA BENDRUOMENĖS NARIAMS

Mantautas Krukauskas -

Koronaviruso prevencijos priemonės ir veiksmai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojams, studentams, administracijos darbuotojams. 

Siekiant apsaugoti LMTA bendruomenę ir užkirsti kelią galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui Lietuvoje, Akademija ragina savo darbuotojus ir studentus būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, laikytis visų nurodymų, kuriuos skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ir sekti informaciją apie virusą bei jo prevenciją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ LMTA darbuotojams ir studentams būtina laikytis asmeninių prevencijos priemonių:

 • Prieš patekdami į LMTA patalpas naudokitės prie įėjimų esančiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis. 
 • Patenkant į LMTA patalpas jūs galite pasimatuoti kūno temperatūrą – termometrą gausite iš budinčio darbuotojo. 
 • LMTA patalpose dėvėkite nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), ypač jei bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose ir pan.), darbo kabinetuose, auditorijose tarp asmenų neišlaikomas 2 metrų atstumas. 
 • Bendraudami laikykitės saugaus ne mažesnio kaip 1 m atstumo vienas nuo kito. 
 • Laikykitės bendrųjų higienos reikalavimų, nelieskite rankomis akių, nosies ir burnos, kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną ir nosį servetėle arba alkūnės vidine puse.
 • Dėstytojai privalo pasirūpinti, kad prieš paskaitą ir po jos būtų gerai išvėdinta auditorija. Administracijos darbuotojai turi vėdinti savo darbo kabinetų patalpas, dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • Jei jums pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) – likite namuose. Administracijos darbuotojai turi informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą, dėstytojai – savo fakulteto dekaną ir katedros vedėją, studentai – savo fakulteto dekaną.
 • Jei jums karščiavimas (37,3° C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) pasireiškia LMTA patalpose, nedelsiant apleiskite patalpas ir kreipkitės konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekite su savo šeimos gydytoju.
 • Jei jums nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai nedelsiant informuokite savo tiesioginį vadovą. Dėstytojai turi informuoti savo fakulteto dekaną ir katedros vedėją, studentai – fakulteto dekaną.
 • Jei jums privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu jums draudžiama atvykti į LMTA patalpas.
 • Venkite nebūtinų kelionių, būkite budrūs ir atsakingi, saugokite savo ir aplinkinių sveikatą.

Taip pat primename, kad asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš koronaviruso paveiktų šalių, yra privaloma 14 dienų izoliacija. Visi asmenys, grįžę arba atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvos Respubliką, privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC).  Išimtys dėl registracijos nėra taikomos. Šalių sąrašai, iš kurių grįžus izoliacija yra privaloma ir šalių, iš kurių atvykus į Lietuvą izoliacija nereikalinga, nuolat atnaujinami: aktualią informaciją grįžtantiems ir atvykstantiems į Lietuvą rasite čia.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki!

2020 08 26 


Darbas COVID-19 karantino metu

Mantautas Krukauskas -

Mieli kolegos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai! 

Pateikiame rekomendacijas, kuriomis siekiama Jums pagelbėti dirbant ir kontaktuojant karantino metu.  

Teoriniai dalykai:

1. Kviečiame naudoti LMTA Moodle platformą ir dalintis mokomąja medžiaga, bendrauti bei naudoti virtualias auditorijas (BigBlueButton).

2. Paskaitos per vaizdo konferencijas gali vykti pagal tvarkaraštį. Dėstytojai ir studentai taip pat gali bendrauti asinchroniškai elektroniniu paštu ir per kitas platformas ar įrankius. 

3. Studentams gali būti pateikiama daugiau medžiagos savarankiškam darbui: skaitymui, žiūrėjimui, klausymuisi ir pan. 


Praktiniai dalykai:

1. Dėstytojams rekomenduojame pateikti studentams daugiau medžiagos susijusios su savarankišku darbu ir asmeniniu tobulėjimu, pavyzdžiui, meninių tyrimų tekstų, knygų, vaizdo ir garso įrašų rekomendacijas, nurodymus repertuaro studijoms ir pan. 

2. Savarankiško darbo palaikymui, jeigu įmanoma, galima pabandyti kontaktuoti per vaizdo konferencijas, naudojantis LMTA vaizdo konferencijų sistemomis ar kitais įrankiais, kurie turi pakankamą garso ir vaizdo kokybę (pvz., Apple Facetime, zoom.us ir pan.)

3. Grupinių praktinių dalykų realizacija per atstumą yra beveik neįmanoma, jų atveju rekomenduojama taip pat susitelkti į įmanomą atlikti individualų darbą (pavyzdžiui, partijų parengimą, monologų skaitymą). Bet kokiu atveju, yra naudinga palaikyti kontaktą su kolegomis, bendrai aptarti ir planuoti darbus karantinui pasibaigus ir pan.

 

Bendros rekomendacijos:

 1. Jeigu įmanoma, bandykime laikytis numatytų LMTA tvarkaraščių, ypač virtualių paskaitų/sinchroninio kontakto atveju. 

2. Nenaudokime technologijų vardan technologijų naudojimo, susitelkime į labiausiai efektyvius ir pasiteisinančius sprendimus.

3. Karantinas, nors ir iššūkis, yra tuo pačiu puiki proga ir laikas asmeniniam tobulėjimui. Pasitelkime visą savo kūrybiškumą ir jį išnaudokime! 

Pridedame patarimus darbui su vaizdo konferencijomis, kuri rengta LMTA virtualių auditorijų įrankiui BigBlueButton, bet tinka ir kitoms sistemoms: čia

LMTA Moodle platformoje per artimiausias dienas atsiras svarbiausių platformos funkcijų video demonstracijos. Kol kas galite susipažinti su BigBlueButton naudojimo instrukcija. Ačiū už kantrybę!

            

Dėl klausimų ir konsultacijų, susijusių su Moodle platforma ir jos techniniais aspektais bei funkcionalumu, kreipkitės į Roberto Becerra: roberto.becerra@lmta.lt

Dėl klausimų ir konsultacijų, susijusių su vaizdo konferencijų naudojimu (tiek teorinėms, tiek praktinėms paskaitoms), kreipkitės į Vytenį Gadliauską: vytenis.gadliauskas@lmta.lt

Dėl nuotolinio ir mišraus metodologijos konsultacijų ir technologijų naudojimo kreipkitės į Mantautą Krukauską: mantautas.krukauskas@lmta.lt

Taip pat galite mums rašyti bendru adresu - emokymas@lmta.lt

 


(Edited by Francisco Roberto Becerra Bravo - original submission Friday, 20 March 2020, 4:52 PM)