Available courses

  • Teacher: Laura Dubosaitė
  • Teacher: Vytenis Gadliauskas
  • Teacher: Lijana Šarkaitė-Viluma

Kursas skirtas Žemaitijos etnokultūrinio regiono vokalinės muzikos stilių analizei. Išryškinamas dialekto
savitumas, atkreipiant dėmesį į žanrų specifiką, žanrų stilių, intonacinį
žodyną, artikuliavimo dėsningumus, balso tembro ypatybes ir kt.
  • Teacher: Giedrė Paukštytė
  • Teacher: Danutė Kalavinskaitė
Kurso studijų metų aptariami bendrieji muzikos faktūros sampratos aspektai, jų tipologija ir probleminiai aspektai. Faktūros sandaros aspektai apžvelgiami kaip  istoriškai susiformavusių komponavimo priemonių paradigma, o taip pat ir kaip žmogiškojo suvokimo universalijos, raiškos …
  • Teacher: Mantautas Krukauskas
  • Teacher: Raminta Naujanytė
  • Teacher: Georgios Sakellariou