Available courses

  • Teacher: Mantautas Krukauskas
  • Teacher: Mantautas Krukauskas
  • Teacher: Laura Dubosaitė
  • Teacher: Vytenis Gadliauskas
  • Teacher: Lijana Šarkaitė-Viluma

Kursas skirtas Žemaitijos etnokultūrinio regiono vokalinės muzikos stilių analizei. Išryškinamas dialekto
savitumas, atkreipiant dėmesį į žanrų specifiką, žanrų stilių, intonacinį
žodyną, artikuliavimo dėsningumus, balso tembro ypatybes ir kt.
Kurso studijų metų aptariami bendrieji muzikos faktūros sampratos aspektai, jų tipologija ir probleminiai aspektai. Faktūros sandaros aspektai apžvelgiami kaip  istoriškai susiformavusių komponavimo priemonių paradigma, o taip pat ir kaip žmogiškojo suvokimo universalijos, raiškos …
  • Teacher: Mantautas Krukauskas
  • Teacher: Raminta Naujanytė
  • Teacher: Georgios Sakellariou