Available courses

 • Teacher: Lijana Šarkaitė-Viluma

Kursas skirtas Žemaitijos etnokultūrinio regiono vokalinės muzikos stilių analizei. Išryškinamas dialekto
savitumas, atkreipiant dėmesį į žanrų specifiką, žanrų stilių, intonacinį
žodyną, artikuliavimo dėsningumus, balso tembro ypatybes ir kt.
 • Teacher: Algirdas Fediajevas
 • Teacher: Jurgita Gerdvilaitė
 • Teacher: Giedrė Paukštytė
 • Teacher: Inesa Kraujutienė
 • Teacher: Gražina Daunoravičienė
 • Teacher: Raimonda Žiūkaitė
 • Teacher: Algytė Merkelienė
Kurso studijų metų aptariami bendrieji muzikos faktūros sampratos aspektai, jų tipologija ir probleminiai aspektai. Faktūros sandaros aspektai apžvelgiami kaip  istoriškai susiformavusių komponavimo priemonių paradigma, o taip pat ir kaip žmogiškojo suvokimo universalijos, raiškos …
 • Teacher: Mantautas Krukauskas
 • Teacher: Raminta Naujanytė
 • Teacher: Georgios Sakellariou