Kursai

 • Dėstytojas: Mantautas Krukauskas
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Mantautas Krukauskas
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Laura Dubosaitė
 • Dėstytojas: Vytenis Gadliauskas
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Mindaugas Urbaitis
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Lijana Šarkaitė-Viluma
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)

Kursas skirtas Žemaitijos etnokultūrinio regiono vokalinės muzikos stilių analizei. Išryškinamas dialekto
savitumas, atkreipiant dėmesį į žanrų specifiką, žanrų stilių, intonacinį
žodyną, artikuliavimo dėsningumus, balso tembro ypatybes ir kt.
 • Dėstytojas: Giedrė Paukštytė
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Georgios Sakellariou
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Inesa Kraujutienė
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
 • Dėstytojas: Raimonda Žiūkaitė
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)
Kurso studijų metų aptariami bendrieji muzikos faktūros sampratos aspektai, jų tipologija ir probleminiai aspektai. Faktūros sandaros aspektai apžvelgiami kaip  istoriškai susiformavusių komponavimo priemonių paradigma, o taip pat ir kaip žmogiškojo suvokimo universalijos, raiškos …
 • Dėstytojas: Mantautas Krukauskas
 • Dėstytojas: Raminta Naujanytė
 • Dėstytojas: Georgios Sakellariou
Kursų kategorija: Studijos (LMTA studentams)